Tarikh: 23 hingga 30 September 2020

Jadual kejohnan adalah seperti berikut: