Melahirkan intelektual-intelektual ilmuan Islam yang dinamis, berketrampilan, berkepimpinan, berdaya saing, cergas, aktif, cerdas serta mempunyai keseimbangan dari segi rohani, mental dan fizikal

Menawarkan khidmat mesra kepada warga USIM, melalui pendekatan bimbingan dan pengalaman dalam perkembangan bakat dan kemahiran.

“ Cergas, Aktif, Cerdas.”