Tarikh: 23 hingga 30 September 2020

Jadual kejohanan adalah seperti berikut: