• Memberi perkhidmatan dalam membangunkan bakat dan kemahiran berasaskan sukan rekreasi menerusi program dan aktiviti yang dijalankan.
  • Memberikan khidmat dan pandangan ke arah penggalakkan para mahasiswa/i menceburi bidang aktiviti luar seperti penganjuran aktiviti dan sebagainya.
  • Menyediakan perkhidmatan melatih dan membentuk individu mahasiswa/i yang berpotensi memberikan sumbangan kepada pembangunan sukan selain memberi perkhidmatan ke arah menyediakan kemudahan sukan dan rekreasi kepada mahasiswa/i.