Berkaitan dengan tempahan adalah seperti maklumat berikut:

Sebarang tempahan melibatkan gelanggang-gelanggang, padang-padang, peralatan sukan dan kemudahan lain-lain di Pusat Sukan memerlukan surat rasmi kepada Pengarah Pusat Sukan dan pihak Pusat Sukan akan memberikan maklum balas dengan secepat mungkin.

Bagi tempahan yang telah diluluskan, pihak organisasi awam/ swasta hendaklah berhubung dengan pegawai di Pusat Sukan untuk maklumat dan tindakan lanjut.

Semua tempahan dari organisasi awam/ swasta adalah mengikut kadar harga yang ditetapkan. Maklumat berkaitan dengan kadar harga sila klik sini.