“Melahirkan intelektual-intelektual ilmuan Islam yang dinamis, berketrampilan, berkepimpinan, berdaya saing, cergas, aktif, cerdas serta mempunyai keseimbangan dari segi rohani, mental dan fizikal ”

Menawarkan khidmat mesra kepada warga USIM, melalui pendekatan bimbingan dan pengalaman dalam perkembangan bakat dan kemahiran.

“ Cergas, Aktif, Cerdas.”